Odpowiedzi na najczęstsze pytania na temat tachografów drugiej generacji

Strona główna / Aktualności / Odpowiedzi na najczęstsze pytania na temat tachografów...
Odpowiedzi na najczęstsze pytania na temat tachografów drugiej generacji

 

Zebraliśmy dla Ciebie odpowiedzi na najczęstsze pytania zadawane przez kierowców na temat tachografów drugiej generacji. Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań, bądź pojawiło Ci się w głowie jeszcze inne, dzwoń do nas śmiało. Jesteśmy tu po to, aby Ci pomóc.

 

1. Czym różni się tachograf drugiej generacji od pierwszej generacji?

 • Odpowiedź: Tachografy drugiej generacji (G2V2) posiadają zaawansowane funkcje technologiczne, takie jak precyzyjne pozycjonowanie satelitarne GNSS, automatyczne rejestrowanie przekroczeń granic, lepsze mechanizmy zabezpieczające przed manipulacją oraz zdalny dostęp do danych. Są one zaprojektowane do lepszego monitorowania czasu pracy kierowców i zapewnienia większej spójności danych.

2. Dlaczego inteligentny tachograf drugiej generacji jest obowiązkowy?

 • Odpowiedź: Obowiązek stosowania inteligentnych tachografów drugiej generacji wynika z Pakietu Mobilności 1, który ma na celu poprawę warunków pracy kierowców, ustanowienie jasnych zasad delegowania kierowców oraz zapewnienie uczciwej konkurencji w sektorze transportu. Tachografy te wspierają egzekwowanie aktualizowanych przepisów UE.

3. Kiedy trzeba wymienić tachograf na model drugiej generacji?

 • Odpowiedź: Zgodnie z przepisami UE, wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy o DMC powyżej 3,5 tony muszą być wyposażone w inteligentny tachograf drugiej generacji od 21 sierpnia 2023 roku. Do 31 grudnia 2024 roku, wymagana jest wymiana tachografów w starszych pojazdach używanych w transporcie międzynarodowym. Od 1 lipca 2026 roku, wymóg ten obejmie także pojazdy o DMC od 2,5 do 3,5 tony w transporcie międzynarodowym.

4. Jakie są główne funkcje inteligentnych tachografów drugiej generacji?

 • Odpowiedź: Główne funkcje obejmują precyzyjne rejestrowanie czasu pracy kierowcy (czas jazdy, przerwy, czas odpoczynku), gromadzenie informacji dotyczących pojazdu (prędkość, dystans, identyfikacja pojazdu), zabezpieczenia danych przed manipulacją, oraz interakcję z cyfrowymi kartami kierowców. Tachografy te również automatycznie rejestrują rozpoczęcie i zakończenie podróży oraz wspierają zdalne pobieranie danych.

5. Co powinieneś  wziąć pod uwagę przed wymianą tachografu na model drugiej generacji?

 • Odpowiedź:

 Zgodność z Przepisami: Upewnij się, że nowy tachograf spełnia aktualne wymogi prawne UE dotyczące tachografów drugiej generacji.

Kompatybilność z Pojazdem: Sprawdź, czy wybrany model tachografu jest kompatybilny z Twoim pojazdem.

Koszt i Dostępność: Rozważ koszty związane z zakupem i instalacją nowego tachografu oraz dostępność modelu na rynku.

Szkolenie Kierowców: Zapewnij odpowiednie szkolenie dla kierowców w zakresie obsługi nowego tachografu.

Serwis i Wsparcie Techniczne: Wybierz model z dostępnym serwisem i wsparciem technicznym.

Planowanie Czasu: Ustal harmonogram wymiany, aby uniknąć zakłóceń w pracy floty.

6. Jak tachograf drugiej generacji wpływa na codzienną pracę kierowcy?

 • Odpowiedź: Tachografy drugiej generacji automatyzują wiele procesów, co może zmniejszyć obciążenie administracyjne kierowców, np. automatycznie rejestrując przekroczenia granic. Jednocześnie wymagają od kierowców zrozumienia i stosowania nowych funkcji, co może początkowo wymagać dodatkowego szkolenia.

7. Czy tachografy drugiej generacji są trudniejsze w obsłudze?

 • Odpowiedź: Chociaż tachografy drugiej generacji są bardziej zaawansowane technologicznie, ich projektanci dążą do tego, aby były one intuicyjne w obsłudze. Wiele funkcji jest zautomatyzowanych, ale ważne jest, aby kierowcy zostali przeszkoleni w zakresie ich obsługi.

8. Jakie są wymagania dotyczące konserwacji i kalibracji tachografów drugiej generacji?

 • Odpowiedź: Podobnie jak w przypadku starszych modeli, tachografy drugiej generacji wymagają regularnej kalibracji i konserwacji, aby zapewnić dokładność i zgodność z przepisami. Kalibracja powinna być wykonywana przez autoryzowany serwis.

9. Czy tachografy drugiej generacji są bardziej odporne na manipulacje?

 • Odpowiedź: Tak, jednym z głównych celów wprowadzenia tachografów drugiej generacji było zwiększenie ich odporności na manipulacje. Posiadają one zaawansowane mechanizmy zabezpieczające, które utrudniają nieautoryzowane ingerencje.

10. Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących tachografów?

 • Odpowiedź: Niedotrzymanie przepisów dotyczących tachografów może skutkować nałożeniem kar finansowych, punktów karnych, a nawet zawieszeniem licencji transportowej. Tachografy drugiej generacji mają na celu ułatwienie przestrzegania tych przepisów poprzez automatyzację i lepsze śledzenie danych.

11. Jakie informacje są przechowywane na tachografach drugiej generacji?

 • Odpowiedź: Tachografy te przechowują szczegółowe informacje o czasie pracy i odpoczynku kierowców, trasach, prędkości pojazdu, a także zdarzeniach i błędach. Dodatkowo, rejestrują one automatycznie przekroczenia granic i mają ulepszone funkcje związane z bezpieczeństwem i kontrolą.

12. Jak wygląda proces pobierania danych z tachografów drugiej generacji?

 • Odpowiedź: Dane można pobierać za pomocą połączenia bezprzewodowego (Bluetooth) lub za pomocą dedykowanego oprogramowania i urządzeń. Tachografy te umożliwiają także zdalne odczyty przez organy kontrolne.

13. Czy nowe tachografy wymagają zmian w kartach kierowcy?

 • Odpowiedź: Tak, mogą być wymagane nowe karty kierowcy kompatybilne z tachografami drugiej generacji. Karty te przechowują informacje o kierowcy i jego działalności.

14. Jakie korzyści przynoszą tachografy drugiej generacji dla zarządzania flotą?

 • Odpowiedź: Umożliwiają one dokładniejsze śledzenie i analizowanie czasu pracy kierowców, co przyczynia się do lepszego planowania i zarządzania flotą. Zwiększają również zgodność z przepisami, co może zmniejszyć ryzyko kar.

15. Czy tachografy drugiej generacji są kompatybilne z istniejącymi systemami zarządzania flotą?

 • Odpowiedź: Tachografy te są zazwyczaj wyposażone w interfejsy, które umożliwiają integrację z różnymi systemami zarządzania flotą. Jednak zawsze warto sprawdzić ich kompatybilność z konkretnym oprogramowaniem flotowym.

16. Czy tachografy drugiej generacji są trudniejsze w serwisowaniu?

 • Odpowiedź: Chociaż mogą być bardziej skomplikowane technologicznie, serwisowanie i kalibracja powinny być wykonywane przez autoryzowane serwisy, które są przeszkolone w obsłudze tych urządzeń.

17. Jakie są najważniejsze przepisy prawne dotyczące tachografów drugiej generacji?

Odpowiedź: Kluczowe przepisy dotyczą czasu pracy kierowców, odpoczynków, rejestracji przekroczeń granic i ochrony przed manipulacją danych. Tachografy te są zaprojektowane, aby pomóc w przestrzeganiu tych przepisów.

Czas Pracy i Odpoczynków Kierowców:

Limity Czasu Pracy:

  • Przepisy UE określają maksymalny czas pracy kierowców, w tym dzienny limit czasu jazdy oraz tygodniowy limit godzin pracy.
  • Dzienny czas jazdy nie powinien przekraczać 9 godzin, z możliwością wydłużenia do 10 godzin nie więcej niż dwa razy w tygodniu.

Przerwy i Odpoczynki:

  • Po 4,5 godziny jazdy, kierowcy muszą robić przerwę co najmniej 45 minut. Można ją podzielić na dwie przerwy: pierwsza co najmniej 15 minut, a druga co najmniej 30 minut.
  • Kierowcy muszą mieć co najmniej 11 godzin odpoczynku dziennie, który można skrócić do 9 godzin nie więcej niż trzy razy w tygodniu.

Rejestracja przekroczeń granic:

 • Tachografy G2V2 automatycznie rejestrują przekroczenia granic państwowych, co pomaga w monitorowaniu i przestrzeganiu przepisów dotyczących kabotażu i delegowania kierowców.

Ochrona przed manipulacją danych:

 • Nowoczesne tachografy są wyposażone w zaawansowane mechanizmy zabezpieczające, które utrudniają manipulację danymi.
 • Systemy takie jak GNSS (z usługą uwierzytelniania OSNMA) zapewniają dokładne i niezmiennikowe śledzenie lokalizacji pojazdu.

 

Kluczowe przepisy i wymogi:

 • Pakiet Mobilności 1: Zbiór przepisów UE wprowadzający nowe zasady w sektorze transportu, w tym zaktualizowane wymogi dotyczące tachografów.
 • Wymogi Instalacji: Od sierpnia 2023 r. nowo zarejestrowane pojazdy muszą być wyposażone w inteligentny tachograf drugiej generacji. Wymiana tachografów na modele G2V2 w istniejących pojazdach jest stopniowo wprowadzana do sierpnia 2025 roku.

Nasz Zespół jest zawsze gotowy, aby udzielić wsparcia i odpowiedzieć na wszystkie Twoje wątpliwości.

Dzwoń bez wahania.

                                                                                                                                                                                                                                           

Program pomocy drogowej 24/7.
Podany numer telefonu łączy z Centrum Obsługi Klientów w przypadku nieoczekiwanych awarii pojazdów.
602 348 294
formularz kontaktowy